يكشنبه 19 آبان 92 مراسم روز ملي كيفيت برگزار خواهد شد

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، در نشست خبري كه به مناسبت روز ملي كيفيت با حضور معاونان و مديران كل اين سازمان و اعضاي انجمن مديريت كيفيت ايران، امروز ، سه شنبه 14 آّبان ،در سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد، بر ساماندهي جوايز اعطايي در حوزه استاندارد و كيفيت ، تاكيد كرد.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، در نشست خبري كه به مناسبت روز ملي كيفيت با حضور معاونان و مديران كل اين سازمان و اعضاي انجمن مديريت كيفيت ايران، امرو، سهز شنبه 14 آّبان ،در سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد، بر ساماندهي جوايز اعطايي در حوزه استاندارد و كيفيت ، تاكيد كرد.

نظام الدين برزگري، با اشاره به برگزاري دهمين دوره جايزه ملي كيفيت ،گفت: ساماندهي جوايز مختلف، يكي از مصوبات شوراي سياست گذاري جايزه ملي كيفيت ايران بوده است كه اميدواريم در شوراي عالي استاندارد نيز به تصويب نهايي برسد.وي ادامه داد : اين جايزه در واقع ابزاري است براي اندازه گيري اين معيارها و در كنار آن وسيله اي براي ايجاد رقابت سالم و علمي در ميان سازمانهاي دولتي و خصوصي و بخش هاي توليدي و خدماتي است.برزگري با بيان اينكه روز 18 آبان توسط شوراي عالي فرهنگ عمومي به عنوان روز ملي كيفيت نامگذاري شده، برگزار مي شود، افزود: جايزه ملي كيفيت داراي سه سطح تنديس، تقديرنامه و گواهي نامه است كه پس از ارزيابي هاي دقيق براساس مدل نوين جايزه و تعيين امتيازات، به سازمان هاي متقاضي حايز شرايط لازم در بخش هاي توليدي و خدماتي اعم از دولتي، خصوصي و عمومي در قالب گروه هاي محصولي 10 گانه اعطا مي شود.توضيح داد: متولي اين جايزه سازمان ملي استاندارد ايران و مجري آن از اولين دوره جايزه، انجمن مديريت كيفيت ايران است.رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه نظام ارزيابي از طريق جايزه ملي كيفيت يكپارچه خواهد شد، اظهار داشت: كيفيت فراگير محصول، زمينه ساز جلب رضايت مشتريان و عامل پايه در حصول رضايت ساير ذينفعان يك سازمان براي رقابت پذيري و دستيابي به موفقيت پايدار و در زمره مسايل زيربنايي كشور است.برزگري ادامه داد: در دنياي رقابتي امروز بايد خود را با سازوكارهاي رقابت پذيري در حال و آينده تجهيز كنيم و اصول نوين مديريت و قواعد حضور در بازارهاي جهاني را آموخته و به اجرا در آوريم كه مهمترين اين اصول، رعايت كيفيت در تمامي ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سيستم هاي مديريت كيفيت، الگوبرداري و استفاده از روش هاي سنجش و اندازه گيري معيارهاي موفقيت است.به گفته برزگري، رويكرد جديد اين جايزه كه به ميزان  70 تا 80 درصد از مدل جايزه ملي كيفيت اروپا پيروي مي كند، توجه بر محصول واحدهاي مختلف كشور است .فرزين انتصاريان ،رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران، در ادامه اين نشست گفت: ما در موضوع ساماندهي جوايز به دنبال اثرگذاري بيشتر جوايز هستيم و در ضمن تصميم داريم تا به فرآيند ارزيابي جوايز گوناگون در كشور كمك كنيم.وي ،گفت : هدف از برگزاري مراسم اعطاي جايزه ملي كيفيت را انتخاب و تشويق بهترين واحدها نيست بلكه به دنبال آن هستيم تا واحدهاي مختلف خدماتي و توليدي كشور از ابتدايي ترين تا عالي ترين آنها را به تكاپوي رقابت در زمينه كيفيت ترغيب كنيم و كيفيت را در توليدات و خدمات افزايش دهيم.انتصاريان با تاكيد بر اينكه كيفيت فقط مرغوبيت كالا و خدمات نيست بلكه موضوع بهره وري هم در آن از جايگاه ويژه اي برخوردار است، افزود: در سال جاري 60 شركت در بخش اهتمام به كيفيت، 30 شركت براي اشتهار به كيفيت و 10 شركت در سطح تنديس فرآيند ارزيابي جايزه حضور يافته اند.به گفته رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران، در 9 دوره گذشته هيچ شركتي موفق به دريافت تنديس طلا و سيمين جايزه ملي كيفيت نشد و در دهمين دوره نيز هيچ شركتي موفق به دريافت تنديس طلا نشده است.گفتني است : مراسم گراميداشت روز ملي كيفيت روز يكشنبه 19 آبان در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود.

منبع : سازمان ملی استاندارد ایران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.