لوله upvc  استاندارد 12142

مشخصات لوله های upvc بر اساس استاندارد 12142 ملی ایران

قطرضخامت
501.2
631.5
751.5
901.8
1102
1252.5
1603.2