استاندارد ها

استاندارد محصولات لوله و اتصالات UPVC :

 

استاندارد 1-9119 INSO : پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (PVC-U) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه

 

 استاندارد ISIRI 11105 : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)-مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی -ویژگی ها و روش های آزمون

 

استاندارد 1- 12142 ISIRI : پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار وناودان -پلی (وینیل کلرید )صلب (PVC-U)- قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه

 

استاندارد 2- 13361 ISIRI: پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(PVC-U)-قسمت2-لوله ها

 

استاندارد 2-6314 INSO : پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (pp) -قسمت 2- لوله ها