آزمون چارپی
[playlist type="video" ids="13568"] ?آزمون ضربه Impact - Charpy 15 J استاندارد ISIRI 6314 , DIN 8078 , ASTM F-2389 , ISO 15874 انجام آزمون ضربه براي محصولات را الزامي مي داند ، براي لوله هاي پلي پروپلين دماي آزمون ضربه صفر درجه سانتي گراد در نظر گرفته شده است . اين ...