استاندارد ملی ایران شماره 12142

استاندارد ملی ایران شماره 12142

استاندارد لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت مورد مصرف در سیستم های لوله کشی آب بارانفایلهای پیوست