- آبرسانی

- آبرسانی

استاندارد سیستم لوله گذاری پی وی سی برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین