- فاضلابی

- فاضلابی

استاندارد لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان