پیشگام پلاست اهواز

- آبرسانی

استاندارد سیستم لوله گذاری پی وی سی برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین

- فاضلابی

استاندارد لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان

- ناودانی (جمع آوری آب باران)

استاندارد لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت مورد مصرف در سیستم های لوله کشی آب باران

<< 1 >>