شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز افتتاح شد

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، رئیس سازمان و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان در نمایشگاه بین المللی خوزستان آغاز به کار کرد.

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، رئیس سازمان و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان در نمایشگاه بین المللی خوزستان آغاز به کار کرد.

امید حاجتی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،  در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۵۰ شرکت در وسعتی حدود ۶ هزار مترمربع برپا شده است. نسبت به نمایشگاه دوره قبل رشد ۳۰ درصدی را از نظر کمی و همچنین فضای اختصاص یافته شاهد هستیم.

وی افزود: حضور شرکت های مختلف ساختمانی نیز افزایش پیدا کرده و از هشت استان کشور در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.